Słubice

Słubice leżą w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim. Są siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Słubice, w obrębie Lubuskiego Przełomu Odry, nad rzeką Odrą.

Zabytki w Słubicach

Wśród zabytków z pewnością warto wymienić: historyczny stadion SOSiR, cmentarz żydowski (jeden z najstarszych w Europie) i zabytki architektury. Nie można zapomnieć o takich atrakcjach, jak: ścieżka rowerowa na Promenadzie Nadodrzańskiej, szlaki turystyczne, czy rezerwat przyrody. Kolejne warte uwagi zabytki w Słubicach to: Kościół NMP Królowej Polski z 1775 r., Pałacyk przy ul. Mickiewicza 3 oraz Nowy Pomnik Bohaterów w Słubicach.

Do rejestru zabytków zostały jeszcze wpisane następujące budynki: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 1 z 1893 r., elewacja frontowa byłego kina „Piast” przy ul. Jedności Robotniczej 9-10 z 1924 roku, kamienice z XVIII, XIX, oraz początku XX wieku, budynek „Czerwonego Folwarku” z XVIII w. przy ul. Folwarcznej, pałacyk z XIX w. przy ul. 1 Maja 12, pałacyk z lat 20. XX w. przy ul. 1 Maja 15.

Czym zajmujemy się w Słubiach?

Najprościej można powiedzieć, że wywozimy śmieci. Specjalizujemy Cię w odpadach pobudowlanych, w szczególności interesuje nas gruz. Z chęcią przywieziemy do Ciebie kontener na gruz, który możesz zapełnić czystym lub zmieszanym gruzem. Czysty gruz to na przykład: gruz ceglany, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gleba, ziemia, minerały, piasek, drobne kamienie. Natomiast zmieszany gruz to gruz ceglany i betonowy, zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle), gleba, ziemia, kamienie, piasek, dachówka, mury i tynki.

do góry