Skwierzyna

Skwierzyna jest miastem w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skwierzyna.

Historia Skwierzyny

W XII wieku z osady targowej rozwinęło się miasto. W 1296 roku nastąpiła lokacja Skwierzyny na prawie niemieckim. Przypuszcza się, że przez księcia wielkopolskiego Przemysła II lub margrabiów brandenburskich. W latach 1300-1319 Skwierzyna przynależała do księstwa głogowskiego. W latach 1319-1326 miasto zostało zagarnięte przez Branderburgię. W 1326 roku Władysław Łokietek przywrócił Skwierzynę do granic państwa polskiego. W 1400 roku w wyniku pożaru nastąpiło całkowite zniszczenie miasta oraz utrata praw miejskich nadanych przez Przemysła II. W 1406 roku wznowiono dokument lokacyjny na prawie magdeburskim oraz przywilejów dla miasta przez Władysława Jagiełłę. W 1466 roku nastąpiła sprzedaż Skwierzyny za długi przez Kazimierza Jagiellończyka. W 1509 roku miasto dostało się we władanie rodu Górków. Natomiast w 1530 roku Skwierzyna uzyskała barwy oraz herb. W 1543 roku Skwierzyna uzyskała status miasta królewskiego. W 1793 roku przeszła pod władanie Prusaków na skutek II rozbioru Polski.

Zabytki w Skwierzynie

Do zabytków w Skwierzynie zalicza się: układ urbanistyczny, kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja,( wybudowany w stylu późnogotyckim w XV wieku), kościół ewangelicki pod wezwaniem Świętego Zbawiciela (zbudowany w latach 1847-1854) oraz cmentarz żydowski z początku XIX wieku.

Wywóz odpadów w Skwierzynie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Skwierzyna.

do góry