Otyń

Otyń jest miastem w Polsce położonym w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla.

Historia Otynia

Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1322 roku. Wtedy występował pod nazwą Wartinberg. To miasto nie posiadało obwarowań i należało do księstwa żagańskiego. Od połowy XV wieku miasto zaczyna być własnością rycerską, ponieważ wtedy bracia Hans i Nikiel von Rechenberg kupują majątek otyński od króla czeskiego Władysława. W latach 1649-1776 Otyń należał do zakonu Jezuitów. W 1702 roku w mieście wybuchł pożar i w znacznej części zniszczył je. W 1945 roku w dniu 14 lutego Otyń przejęła bez walki armia radziecka. W czasie zajmowania miasta Rosjanie podpalili fabrykę rowerów oraz ograbili klasztor. Otyń po II wojnie przestał być miastem i znacznie zmniejszyło się jego znaczenie. W okresie PRL najbardziej liczącym się zakładem produkcyjnym był PGR. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa zielonogórskiego. W latach 90. Otyń znowu zaczął się rozwijać.

Zabytki w Otyniu

W Otyniu należy wymienić następujące zabytki: historyczny układ urbanistyczny, z XIV-XIX wieku, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z 1585 roku (obecnie sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju), zespół klasztorny jezuitów, z XVI-XVII wieku, z lat 1703-1721 oraz zespół folwarczny, z XVIII wieku.

Wywóz odpadów w Otyniu

Prowadzimy wywóz śmieci Otyń. Zabieramy bardzo różnego rodzaju odpady, w tym również odpady pobudowlane, takie jak gruz Otyń. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

do góry