Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie jest miastem w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, położonym nad rzeką Łęcza i jeziorem Reczynek, na historycznej ziemi lubuskiej oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ośno Lubuskie.

Historia Ośna Lubuskiego

W okresie wczesnopiastowskim był tutaj gród obronny. Po raz pierwszy wspomniano o tej miejscowości w 1252 roku. Przywilej miasta otrzymało w 1282 roku od biskupów lubuskich, których było własnością. Pierwszym wójtem był Dzierżko z Chyciny. Od 1258 roku właścicielami miejscowości byli margrabiowie brandenburscy. Jednak formalnie biskup lubuski przekazał miasto na własność Brandenburgii w 1401 roku. Przed 1347 rokiem Ośno Lubuskie uzyskało pełne prawa miejskie. W 1369 roku Ośno otrzymało prawo bicia własnej monety. Na początku była to osada targowa, następnie gród obronny z podgrodziem. Z czasem przekształciło się w miasto. W okresie średniowiecza Ośno stało się najważniejszym ośrodkiem ziemi torzymskiej. Od 1447 roku było ziemi torzymskiej. Od 1373 do 1415 wraz z Brandenburgią Ośno Lubuskie było we władaniu Korony Czeskiej. Wiele razy miasto było trawione przez pożary, zarazy i wojny. Miasto było słynne z uprawy kwiatów, szparagów i porzeczek. W 1584 roku miejscowości nadano prawo urządzania dwóch jarmarków rocznie.

Zabytki w Ośnie Lubuskim

W Ośnie Lubuskim warto obejrzeć między innymi: kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba, z lat 1298-1380 i kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża, Al. Pokoju z 1933 roku.

Wywóz odpadów w Ośnie Lubuskim

Zajmujemy się wywozem śmieci Ośno Lubuskie.

do góry