Kożuchów

Kożuchów (niem. Freystadt in Schlesien) jest miastem w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kożuchów.

Zabytki w Kożuchowie

Pierwszym zachowanym zabytkiem w Kożuchowie jest: zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta, z połowy XIII-XIX wieku. Zabytkowa część miasta składa się z zespołu architektoniczno-urbanistycznego z kamienicami na parcelach z XII wieku, kościołem, zamkiem, ratuszem i dosyć dobrze zachowanymi murami obronnymi, które otaczają starą część miasta. Układ urbanistyczny Kożuchowa objęty jest ochroną Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Spora część miasta mieści się również w tak zwanej „strefie ochrony konserwatorskiej”.

Zabudowa mieszkalna w starej części Kożuchowa składa się z wielu zabytkowych kamieniczek z okresów od XVI do początku XX wieku. Kolejnym wartym obejrzenia zabytkiem w Kożuchowie jest kościół parafialny pod wezwaniem Oczyszczenia NMP. Został wybudowany w XIII wieku jako kamienna, jednonawowa budowla. Kościół był wiele razy przebudowywany, modernizowany i rozbudowywany. Obecnie kościół jest trzynawową budowlą z kamienia oraz cegły. Najważniejsza bryła kościoła utrzymana jest w stylu gotyckim. Wieża i jej dach są w stylu barokowym. Natomiast sklepienie nawy i prezbiterium przebudowane było w epoce renesansu.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Kożuchowie

W Kożuchowie zajmujemy się utylizacją oraz zabieraniem z posesji odpadów pobudowlanych, takich jak na przykład gruz Kożuchów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

do góry