Złotów

Złotów jest miastem w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba władz samorządowych powiatu złotowskiego i gminy wiejskiej Złotów.

Historia Złotowa

Pierwsze ślady bytności człowieka na obszarze Złotowa pochodzą z epoki neolitu. W epoce żelaza na terenie miasta znajdowało się wczesnohistoryczne grodzisko. W VIII wieku była tu osada wczesnych Słowian. Przez Złotów biegł szlak handlowy z Nakła do Słupska i Kołobrzegu. Były tutaj często walki, które doprowadziły do zniszczenia osady. Na obszarze wyspy Zamkowej została utworzona nowa osada. Było to w XI wieku. W XII wieku Bolesław Krzywousty włączył Złotów do państwa polskiego. W tych czasach na wyspie na jeziorze Miejskim był zamek obronny, wokół którego rozwinęła się osada. W czasie wojny trzynastoletniej w 1455 roku miasto zostało spalone przez Krzyżaków. Na początku XVII wieku właściciel miasta Jan Potulicki zbudował nowy zamek. W połowie wieku XVII Złotów przeszedł w ręce rodziny Grudzińskich. W 1674 roku w mieście wybuchł wielki pożar, który zniszczył prawie całą zabudowę.

Zabytki w Złotowie

Najważniejszym zabytkiem w Złotowie jest Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Jest to wczesnobarokowy kościół farny zbudowany w latach 1661-1664. Został wybudowany przez wojewodę poznańskiego Andrzeja Karola Grudzińskiego i przez pochodzącego z Lombardii architekta manierystycznego Krzysztofa Bonadurę Starszego.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Złotowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Złotów.

do góry