Mosina

Mosina jest miastem położonym w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, położone 22 km na południe od Poznania, oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mosina.

Historia Mosiny

Miejscowość po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych pochodzących z 1247 roku. Z 1302 roku jest natomiast najstarszy dokument, który wymienia Mosinę jako miasto. Do lokacji miasta doszło dzięki staraniom jego właściciela, wojewody kaliskiego, Mikołaja Przedpełkowica z rodu Łodziów. Prawa miejskie były potwierdzone przez króla Władysława Jagiełłę w 1429 roku. Z tą miejscowością był związany ród Mosińskich. Starostą był Piotr Bniński (Piotr z Bnina) herbu Łodzia (1390-1448). W 1660 roku przebywały tutaj wojska hetmana Stefana Czarneckiego. W 1848 roku Mosina była siedzibą władz Rzeczypospolitej Mosińskiej. W dniu 9 września 1939 roku Mosina została zajęta przez wojska niemieckie. Rozpoczęły się represje. Pierwsze aresztowania miały miejsce pomiędzy 17 a 18 września 1939 roku.

Zabytki w Mosinie

W Mosinie znajdują się następujące atrakcje turystyczne: Kościół pw. św. Mikołaja zbudowany w latach 1953-1954, galeria miejska i izba muzealna w budynku dawnej synagogi z 1876 roku, średniowieczny Rynek, pomnik "eleganta z Mosiny", Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Dwór Budzyńskich.

Wywóz śmieci w Mosinie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu. Gdy zamówisz u nas kontener na gruz w Mosinie, to możesz do niego wrzucić między innymi puszki po farbie. Skontaktuj się z nami, aby zamówić usługę wywozu gruzu w Mosinie!

do góry