Oborniki

Oborniki są miastem w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Oborniki i powiatu obornickiego. Są położone nad rzeką Wartą u ujścia rzeki Wełny.

Historia Obornik

Pierwsi ludzie pojawili się na terenie obecnych Obornik około 12 tysięcy lat temu. Osadnictwo historyczne na tym terenie związane jest z pobliskim grodem wczesnośredniowiecznym oraz późniejszą kasztelanią Radzim. Pierwszym znanym z imienia obornickim wójtem był Maciej. Oborniki były lokowane na prawie magdeburskim. W Obornikach wielokrotnie przebywał król Władysław Jagiełło, który nadał miastu wiele przywilejów. W XIV-XVI wieku został wybudowany murowany zamek starościński oraz trzy kościoły. W roku 1458 miasto wystawiło na wyprawę przeciwko Krzyżakom 15 pieszych.

Zamek obornicki razem z dużą częścią miasta zostały całkowicie zniszczone w czasie tragicznego potopu szwedzkiego z lat 1655-1660. Natomiast w 1769 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła oraz klasztoru franciszkanów. W 1793 roku Oborniki stały się częścią państwa pruskiego. Zaborca ustanowił Oborniki stolicą powiatu. Mieszkańcy Obornik walczyli w powstaniach listopadowym i styczniowym, ora e czasie Wiosny Ludów 1848. W 1879 roku Oborniki zyskały połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą. W 1897 roku został założony w mieście Spółdzielczy Bank Ludowy.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Obornikach

Prowadzimy wywóz śmieci w Obornikach. Oferujemy również kontenery na gruz w Obornikach w bardzo atrakcyjnych cenach w porównaniu do konkurencji. Dowiedz się, jak przygotować posesję na kontener

do góry