Pleszew

Pleszew jest miastem w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, siedziba powiatu pleszewskiego oraz gminy Pleszew.

Historia Pleszewa

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 2 października 1283 roku. Wtedy książę wielkopolski Przemysł II objął pod jurysdykcję sądu kaliskiego miasto Pleszew. Pierwszym właścicielem miasta był kasztelan Filip z Cielczy. W czasach średniowiecza było to miasto średniej wielkości. Przywilej króla Jana Olbrachta z 1493 roku zezwalał dwa jarmarki w ciągu roku: na św. Floriana (4 maja) oraz św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia). Na początku XVI wieku w Pleszewie funkcjonowało aż dziewięć cechów rzemieślniczych. W czasach reformacji miejscowość była ośrodkiem protestantyzmu.

W 1793 roku w wyniku rozbiorów Polski miasto znalazło się razem z całą Wielkopolską w zaborze pruskim. W 1806 roku pożar zniszczył prawie całe miasto Pleszew. Zostały spalone między innymi ratusz i kościół. W 1807 roku miasto było częścią departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego. Po ustaleniach Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku Pleszew znowu wrócił do zaboru pruskiego. W 1818 roku został utworzony powiat pleszewski, który obejmował między innymi miasto Jarocin. W 1831 roku w mieście wybuchła epidemia cholery. W okresie rewolucji społecznych i narodowych tak zwanej Wiosny Ludów (1848-1849) pod Pleszewem był jeden z najważniejszych obozów powstańczych.

Wywóz odpadów w Pleszewie

Wywozimy odpady pobudowlane, w tym gruz Pleszew. Mamy atrakcyjne ceny za kontenery na śmieci Pleszew.

 

do góry