Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska (do 1968 Środa, z niemieckiego Schroda, Neumarkt) jest miastem w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Środa Wielkopolska.

Historia Środy Wielkopolskiej

Sezonowe obozowiska, które świadczą o pobycie ludzi na ziemi średzkiej datowane są na okres starszej epoki kamienia. Znane są ślady kultury świderskiej między innymi Pięczkowo i Sulęcinek oraz kultur komornickiej i janisławickiej, na przykład w Borowie, Bronisławiu, Garbach i Młodzikowie. Mniej więcej w 3700 r p.n.e., w dorzeczu Maskawy, pojawiły się grupy neolitycznych rolników przybyłe z południa Polski, które prowadziły osiadły tryb życia. Reprezentowały one kulturę pucharów lejkowatych i późniejszą kulturę amfor kulistych. 2000 lat p.n.e. Środa i okolice były zamieszkiwane przez ludy, które umiały posługiwać się brązem. Ślady kultury unietyckiej, zostały odnalezione między innymi w Pięczkowie i Sulęcinku. W dolinie rzeki Miłosławki, występowała kultura trzcianecka. Natomiast kultura łużycka była obecna na terenie mikroregionu średzkiego od około 600 r. p.n.e.

Zabytki w Środzie Wielkopolskiej

Najważniejsze zabytki w Środzie Wielkopolskiej to: kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, ławeczka ks. Augustyna Szamarzewskiego, ławeczka ks. Wojciecha Raczkowskiego, rynek i historyczny układ urbanistyczny starego miasta (XIV - XX wiek), ratusz z poł. XIX w. oraz późnogotycka kolegiata farna z lat ok. 1423-1428.

Wywóz śmieci w Środzie Wielkopolskiej

Zajmujemy się wywozem gruzu w Środzie Wielkopolskiej oraz jego ekologiczną utylizacją. Zamów również kontener na gruz lub worki Big-Bag

do góry