Słupca

Słupca jest miastem w województwie wielkopolskim, na Równinie Wrzesińskiej, siedzibą gminy Słupca oraz powiatu słupeckiego.

Historia Słupcy

W latach 750-400 lat p.n.e. została zrealizowana budowa osady kultury łużyckiej, „kopca szwedzkiego”. Kultura łużycka i jej osady nie są związane z późniejszą ludnością słowiańską. Z lat 1176 i 1196 pochodzą pierwsze informacje o kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w księdze nadań Łaskiego. Z dnia 15 listopada 1290 roku pochodzi zgoda księcia kaliskiego i poznańskiego Przemysła II na lokację miasta na prawie niemieckim. Zasadźcą był mieszczanin pyzdrski Ubelin. W 1296 roku nastąpiła ponowna lokacja przez biskupa poznańskiego Jana Gerbicza na prawie średzkim. Miasto otrzymało wiele nowych nadań oraz przywilejów. Słupca była wtedy zamieszkiwana przez około 1000 mieszkańców. W dniu 11 listopada 1314 roku Władysław I Łokietek nadał Słupcy przywilej założenia mennicy oraz bicia monety. Natomiast w 1315 roku Władysław Łokietek nadał przywilej organizowania w każdym roku wielkiego trzydniowego jarmarku.

W 1331 roku nastąpił najazd krzyżacki i spalenie miasta. W 1356 roku Kazimierz III Wielki zwolnił Słupcę z opłat celnych na terenie całej Polski. W latach 1375-1382 trwała budowa murów obronnych o długości 1100 m na polecenie Mikołaj z Kórnika. Chroniły one grunty miejskie. Wybudowano dwie bramy: od północy Toruńską, od południa Pyzderską, i dwie furty: zachodnią - Poznańską i wschodnią - Konińską.

Wywóz śmieci w Słupcy

Zajmujemy się wywozem śmieci Słupca. Wywozimy różnego rodzaju odpady Słupca, w tym odpady niebezpieczne, takie jak na przykład azbest.

do góry