Krotoszyn

Krotoszyn jest historycznym miastem w południowej Wielkopolsce, leżącym około 100 km na południe od Poznania, blisko Ostrowa Wielkopolskiego, na skrzyżowaniu dróg nr 15 oraz 36.

Historia Krotoszyna

W XIII wieku w łacińskim dokumencie wymieniono miejscowość o nazwie Crotochino. W 1414 roku, blisko wsi Krotoszyn zostało założone miasto. Wieś zaczęła być nazywana Starym Krotoszynem. W 1415 gród Krotoszyn uzyskał prawa miejskie oraz został lokowany na prawie magdeburskim, za zgodą króla Władysława Jagiełły. Chociaż miasto wiele razy niszczyły pożary i wojny, to ciągle się odradzało i rozwijały. W XVIII wieku słynne były krotoszyńskie jarmarki. Natomiast w następnym stuleciu powstało Księstwo Krotoszyńskie. Rozwijał się tutaj przemysł. Mieszkańcy miasta brali udział w powstaniu wielkopolskim w 1919 roku. Wtedy Polacy odzyskali Krotoszyn.

Zabytki w Krotoszynie

Jednym z zabytków jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta. Znajduje się tutaj również zabytkowy Ratusz. Po raz pierwszy zbudowano go w 1689 roku. Następnie był przebudowywany w XVIII i XIX wieku. Aktualnie jest to wspaniała neorenesansowa budowla mansardowa. Pozostałości pierwszego Ratusza są w podziemiu. Wartym obejrzenia zabytkiem jest również Kościół Św. Jana Chrzciciela, przy ulicy Farnej. Jest to gotycka fara z końca XVI wieku.

Wywóz gruzu w Krotoszynie

Zajmujemy się wywożeniem różnego rodzaju odpadów, w tym również odpadów pobudowlanych, takich jak na przykład gruz. Wynajmujemy kontenery na gruz w Krotoszynie w bardzo wielu rozmiarach. Zapewniamy niskie ceny za wywóz śmieci w Krotoszynie.

do góry