Kępno

Kępno jest miastem w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem, siedzibą powiatu kępińskiego oraz gminy Kępno.

Historia Kępna

Ślady osadnictwa na aktualnym terenie Kępna sięgają epoki brązu. Świadczy o tym wiele wykopalisk archeologicznych. Najwięcej starych przedmiotów zostało odkrytych na terenie prasłowiańskiego cmentarzyska na Górce Wiatrakowej. Innym dowodem osadnictwa na tym terenie jest pradawne grodzisko, tak zwany Kopiec. Zostały tutaj znalezione fragmenty naczyń i pozostałości drewnianych domów. Znaleziska pochodzą ze średniowiecza. Kępno pod nazwą Campno wymienione jest w łacińskim dokumencie wydanym w Kępnie w 1282 roku podpisanym przez króla polskiego Przemysła II.

Najwcześniejsza pisana informacja o Kępnie znajduje się w dokumencie odnoszącym się do spotkania z dnia 15 lutego 1282 roku. Doszło wtedy do zjazdu dwóch książąt. Właśnie w tym czasie książę pomorski Mściwój II zapisał swoje ziemie jako darowiznę księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II, późniejszemu królowi Polski. W 1283 roku Kępno już było miastem. Prawdopodobnie jego lokacja nastąpiła za sprawą niemieckich kolonistów. Z tego względu poza nazwą polską Campno równolegle występowała w XIII i XIV wieku nazwa niemiecka Langenfurt. W wyniku procesu polonizacji mieszkańców ta nazwa szybko przestała być używana. Kępno na początku było miastem królewskim.

Wywóz odpadów w Kępnie

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Kępno. Wynajmujemy kontenery na gruz Kępno w atrakcyjnych cenach.

do góry