Tyszowce

Tyszowce są miastem w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, położonym nad rzeką Huczwą, na obszarze Grzędy Sokalskiej oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tyszowce.

Historia Tyszowiec

Początki Tyszowiec nie są dobrze znane. Przyjmuje się, że miasteczko jest tak stare jak grodów Ziemi Czerwieńskiej. Warunki naturalne, jakie występowały na tych terenach w przeszłości były korzystne dla powstania miasteczka. Bliskość dużego stawu, położenie w rozwidleniu Huczwy i bagniste łąki wokół, były solidną ochroną przez wrogimi wojskami, które bardzo często niszczyły tereny Polski Piastowskiej. Po zniszczeniu grodu Czerwień przez wojska tatarskie, zaczęło rosnąć znaczenie grodu nad Huczwą. W XV wieku Tyszowce miały rangę książęcego miasta. Prawo magdeburskie nadał Tyszowcom książę Ziemowit IV. Potwierdził je książę bełski Władysław I w 1453 roku. Wraz z włączeniem księstwa do Korony w 1462 roku, Tyszowce stały się miastem królewskim.

Zostało tutaj utworzone również starostwo niegrodowe, w którego skład obok miasta weszły cztery wsie: Klątwy, Perespa, Przewale i Mikulin. W 1500 roku miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone przez najazd Tatarów. W 1502 roku zostało zwolnione od podatków na okres 10 lat. Kilka lat później Tyszowce spotkał następny najazd tatarski, który znowu przyniósł miastu bardzo duże straty. W 1518 roku król Zygmunt Stary ponownie zdecydował się uwolnić tyszowian na 8 lat od podatków.

Wywóz odpadów w Tyszowcach

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Tyszowce.

do góry