Ryki

Ryki są miastem w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryki.

Historia Ryków

Ryki zostało założone w XV wieku jako wieś królewska. Taki charakter zachowały do końca XVIII wieku. Na początku Ryki wchodziły w skład starostwa radomskiego w województwie sandomierskim. Od końca XVI wieku były częścią starostwa stężyckiego. Od pierwszej połowy XVII wieku tworzyły starostwo niegrodowe, dzierżawione przez Ossolińskich i Lubomirskich. Od 1759 roku starostą ryckim był kasztelan Stanisław Poniatowski herbu Ciołek, wojewoda mazowiecki oraz starosta krakowski. W 1782 roku Ryki otrzymały prawa miejskie. Utraciły je w 1810 roku.

W 1836 roku dobra rządowe Ryk oraz Sarn odkupił od Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego hrabia Jan Jezierski, który w latach 1836-43 założył 31 stawów hodowlanych, uruchomił 4 młyny oraz tartak. Gospodarstwo rybackie było jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie. Ryki nazywano “stolicą karpi”. Jezierski przebudował również dawny pałac Stanisława Poniatowskiego. W Rykach nastąpiło ożywienie gospodarcze, dzięki budowie traktu lubelskiego w 1835 roku oraz linii kolejowej z Łukowa do Dęblina. Ryki były istotnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego. Pierwsza Gmina Żydowska w Rykach powstała w 1842 roku.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Rykach

Ecoexpress24.pl to platforma internetowa służąca do zamawiania kontenerów na gruz w Rykach. Wywozimy również inne odpady. Każdy dostępny u nas kontener w Rykach jest przeznaczony na inny rodzaj śmieci.

do góry