Bełżyce

Bełżyce są miastem w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce, położonym na Równinie Bełżyckiej.

Historia Bełżyc

W czasach prehistorycznych na obszarze obecnych Bełżyc występowało osadnictwo. Znaleziono tutaj zabytki, które pochodzą z przełomu późnego neolitu oraz początków epoki brązu. Na terenie obecnego miasta przed XIV wiekiem wybudowano tu gród królewski. Następnie król oddał go w dzierżawę Dzierżykrajowi z Wielowsi herbu Mądrostki. W 1349 roku stał się częścią posadu Dzirżysławy z Wielowsi do Rafała z Tarnowa herbu Leliwa. W tym samym roku na prośbę Rafała z Tarnowa, król Kazimierz Wielki wydał dokument, który przenosił osadę z prawa polskiego na niemieckie. W tym okresie dzięki decyzji króla Bełżyce stały się pełną własnością ich właścicieli. W bitwie pod Grunwaldem brały udział chorągwie, które wystawili dziedzice wsi: Jan z Tarnowa oraz jego brat Spytko. Z dnia 27 kwietnia 1416 roku pochodzi pierwsza wzmianka o tym, że w granicach dóbr bełżyckich stał zamek warowny. Budynek znajdował się na granicy dóbr z Jaroszewicami. W 1416 roku zaczął się proces lokacyjny miasta. W dniu 17 maja 1417 roku król Władysław Jagiełło udzielił przywileju, który pozwolił je założyć.

Zabytki w Bełżycach

Warto wymienić tutaj: zamek, późnorenesansowy kościół parafialny Nawrócenia św. Pawła, dawny zajazd z przełomu XVIII i XIX w., cmentarz żydowski z XIX w. oraz dwór Brzezińskich wybudowany w latach 40. XIX w. razem z kompleksem parkowym.

Wywóz odpadów w Bełżycach

Zajmujemy się wywozem gruzu Bełżyce oraz jego utylizacją.

do góry