Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski jest miastem w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, nad Krzną. Jest również siedzibą wiejskiej gminy Międzyrzec Podlaski.

Początki historii Międzyrzeca Podlaskiego

Z 1369 roku pochodzi pierwsza wzmianka w XIII-wiecznym ruskim latopisie, która mówiła o dziesięciu wsiach nad rzeką Krzną. W 1390 roku Abraham Chamiec otrzymał Międzyrzec od Władysława Jagiełły. Na przełomie XIV i XV wieku nastąpił rozwój miasta związany z kolonizacją. W latach 1434-1438 Międzyrzec Podlaski otrzymał prawa miejskie. W dniu 24 sierpnia 1477 roku nastąpiła erekcja kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Został on postawiony na miejscu wcześniejszej świątyni, prawdopodobnie obrządku prawosławnego z XII wieku. W 1486 roku miejscowość otrzymała od Jana Nassutowicza przywilej królewski na targi i jarmarki.

Zabytki w Międzyrzecu Podlaskim

Najpiękniejszym zabytkiem w Międzyrzecu Podlaskim jest Rynek Starego Miasta, przy placu Jana Pawła II. Został wyznaczony w XV wieku. Ma charakterystyczne przejścia i łuki. Pozostałe warto obejrzenia zabytki to: wspomniany wcześniej kościół św. Mikołaja z 1477 roku, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościół św. Józefa, plebania kościoła św. Mikołaja z 1818 r., zespół dawnej poczty konnej z 1823 r., dawna szkoła parafialna z 1852 r., dworzec kolejowy z 1867 r. oraz szpital miejski z lat 1846-1850.

Wywóz odpadów w Międzyrzecu Podlaskim

W naszej ofercie znajduje się wywóz odpadów pobudowlanych oraz wynajem kontenerów na gruz Międzyrzec Podlaski. Atrakcyjne ceny!

do góry