Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski jest miastem w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ostrów Lubelski. Jest położone 25 km na wschód od Lubartowa, 21 km na południe od Parczewa, 25 km na północ od Łęcznej oraz 41 km na północny wschód od Lublina.

Historia Ostrowa Lubelskiego

Pierwsze wzmianki o wsi Ostrów pochodzą z 1441 roku. Zgodnie z relacją biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, przed 1423 rokiem strony te były bagniste, lesiste i niezaludnione. W 1442 roku powstała tutaj parafia. Do 1531 roku Ostrów Lubelski należał do Zaklików. Później przeszedł na własność Jana Gabriela Tęczyńskiego. W dniu 25 stycznia 1548 roku Zygmunt Stary nadał wsi Ostrów Lubelski prawa miejskie. Lokacja miasta była przeprowadzona na prawie magdeburskim. Od tego momentu Ostrów Lubelski był miastem królewskim i podlegał władzy króla, którą w jego imieniu sprawował starosta parczewski. W 1657 roku Ostrów został prawie całkowicie spalony. W mieście rozwijało się rzemiosło.

Wśród rzemieślników przeważali browarnicy, kramarze, kuśnierze, krawcy, szewcy i piekarze. Ostrów Lubelski był miastem królewskim aż do 1864 roku. Wtedy rząd rosyjski przemianował je na gminę osadzką. W 1918 roku po odzyskaniu niepodległości, mieszkańcy wystąpili do władz polskich o przywrócenie praw miejskich. Ostrów odzyskał je w dniu 4 lutego 1919.

Wywóz odpadów w Ostrowie Lubelskim

Naszą specjalnością jest wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Ostrów Lubelski. Przywozimy kontenery Ostrów Lubelski na posesję.

do góry