Annopol

Annopol jest miastem w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Annopol. Leży w pobliżu Wisły, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły.

Historia Annopola

Annopol powstał na gruntach wsi Rachów, która była w XVI i XVII wieku własnością szlacheckich rodzin Rachowskich, Czyżowskich, Morsztynów i Tymińskich. W 1415 roku stanowił własność szlachecką Jana Dłuto ze Słupia. W kolejnych stuleciach powstał tutaj port rzeczny na Wiśle. Z tego względu właściciele lokowali tutaj miasto. Pierwsza informacja o Rachowie pochodzi z 1724 roku. Wtedy miasto otrzymało przywilej na jarmarki. Po rozbiorach Polski za sprawą decyzji władz rosyjskich z dnia 13 stycznia 1870 r. pozbawiono Annopol praw miejskich.

W 1914 roku blisko tej miejscowości przeprawiły się przez Wisłę oddziały Legionów Polskich i oddziały krakowskie 12 Dywizji Piechoty armii austriackiej. Te oddziały w dniu 23 sierpnia 1914 roku stoczyły bój z Rosjanami. W XVII i XVIII wieku w miejscowości zaczęli osiedlać się Żydzi. Zajmowali się oni przede wszystkim handlem zbożem i bydłem, propinacją alkoholu, dzierżawą karczm, składów solnych i sadów, rzemiosłem i lichwą. W czasie okupacji niemieckiej zostało tutaj utworzone getto. W 1942 roku ich mieszkańców wywieziono do obozów pracy przymusowej i częściowo do getta w Kraśniku i potem do obozu w Bełżcu.

Wywóz odpadów w Annopolu

Prowadzimy wywóz śmieci Annopol. Zajmujemy się również ich zgodną ze środowiskiem naturalną utylizacją. Wywozimy też gruz Annopol.

do góry