Włodawa

Włodawa jest bardzo ciekawym połączeniem kulturowym polsko-rusko-żydowski. Dobrze jest odwiedzić w niej zabytkowe cerkwie, synagogi i kościoły.

Położenie Włodawy

Włodawa jest położona w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. W niewielkiej odległości od tej miejscowości znajdują się granice z Białorusią i Ukrainą. Naturalną linię graniczną stanowi rzeka Bug, która oddziela Polskę od Białorusi.

Początki historii Włodawy

Pierwsze wzmianki o Włodawie sięgają XIII wieku. Właśnie wtedy to miasteczko było jednym z grodów Księstwa halicko-wołyńskiego. Nawet w tamtych czasach ludność już nie była jednolita etnicznie. Te tereny zamieszkiwali blisko siebie Polacy, Rusini oraz Żydzi. Ci trzeci aż do II wojny światowej stanowili 60 procent populacji we Włodawie. Dopiero Holokaust spowodował, że te proporcje się zmniejszyły.

Zabytki we Włodawie

Wśród zabytków we Włodawie trzeba wymienić przede wszystkim te sakralne. Przy ulicy Klasztornej 7 jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Ludwika. Został wybudowany w XVIII wieku w stylu barokowym przez słynnego włoskiego architekta Paola Antonia Fontanę. Natomiast przy ulicy Kościelnej 11 znajduje się Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Została ufundowana przez Augusta Zamoyskiego w I połowie XIX wieku.

Wywóz odpadów i wynajem kontenerów we Włodawie

We Włodawie zajmujemy się wynajmem kontenerów na gruz Włodawa, wywozem odpadów pobudowanych oraz ich ekologiczną utylizacją. Polecamy nasze usługi. Gwarantujemy bardzo niskie ceny.

do góry