Jabłonowo Pomorskie

Jabłonowo Pomorskie (niem. Jablonowo) jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jabłonowo Pomorskie.

Historia Jabłonowa Pomorskiego

Pierwsza wzmianka o Jabłonowie Pomorskim, znalazła się w tak zwanym dokumencie „łowickim” (1222 r.). Właśnie w nim Konrad Mazowiecki nadał osadę biskupowi Chrystianowi. Po przejęciu tego obszaru przez Krzyżaków Jabłonowo W 1342 roku wielki mistrz krzyżacki Dytrych von Altenburg przekazał dobra jabłonowskie rycerzowi Rudigerowi von Lugendorf. Jabłonowo znalazło się w granicach komturstwa brodnickiego. W latach 1903-1920, w okresie zaboru pruskiego występowało pod nazwą Goßlershausen. W okresie II Rzeczypospolitej Jabłonowo znajdowało w województwie pomorskim. W 1954 otrzymało status osiedla, a w 1962 prawa miejskie.

Zabytki w Jabłonowie Pomorskim

W Jabłonowie Pomorskim znajdują się następujące zabytki: zespół pałacowo-parkowy (neogotycki pałac Narzymskich, od 1933 dom generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, wybudowany w latach 1854-1859 dla Stefana Narzymskiego prawdopodobnie zgodnie z projektem F. A. Stülera. W latach 30. XX w. pałac został rozbudowany na potrzeby klasztoru (między innymi w 1934 dobudowano kaplicę), neogotycki kościół św. Wojciecha z lat 1859-1866 (projekt F. A. Stülera_ oraz neogotycki kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla z lat 1907-1908.

Wywóz odpadów w Jabłonowie Pomorskim

Jeżeli chcesz się pozbyć odpadów pobudowlanych, w tym również gruzu Jabłonów Pomorski, to zgłoś się do nas. Przeprowadzimy jego ekologiczną utylizację.

do góry