Skępe

Skępe jest miastem w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skępe. Leży na Pojezierzu Dobrzyńskim na historycznej Ziemi Dobrzyńskiej.

Historia Skępego

Na przełomie XII i XIII wieku na przesmyku między jeziorami Małym i Wielkim był gród obronny. W 1412 roku Skępe przejął Janusz Kościelecki herbu Ogończyk. Z 1434 roku pochodzi pierwsza wzmianka o Skępem. Władysław Warneńczyk nadał prawo lokacji na gruntach wsi Skępe. Osada miała charakter handlowy. W 1445 roku nastąpiła lokacja miasta na prawie chełmińskim, dokonana przez Mikołaja Kościeleckiego za pozwoleniem króla Kazimierza Jagiellończyka. Z 1453 roku pochodzą pierwsze wzmianki o skępskiej parafii św. Stanisława. W 1498 roku Mikołaj Kościelecki razem z innym Mikołajem Kościeleckim, kasztelanem inowrocławskim, sprowadził do Skępego bernardynów z Koła oraz rozpoczął budowę kościoła i klasztoru. W 1511 roku za zgodą biskupa płockiego Mikołaj Kościelecki konsekrował klasztor bernardynów. Na przełomie XVI i XVII wieku nastąpił szczyt rozwoju gospodarczego Skępego.

Zabytki w Skępym

Najważniejszym zabytkiem w Skępym jest Rynek, położony na wzgórzu. Powstał w I połowie XV wieku, w związku z lokacją miasta. W centralnej części jest fontanna-obelisk z podobizną koziołka. Pochodzi z 1979 roku.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Skępym

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Skępe. Zajmujemy się również zgodną ze środowiskiem naturalnych ich utylizacją. Gwarantujemy atrakcyjne ceny za wynajem kontenera Skępe.

do góry