Kamień Krajeński

Kamień Krajeński (do 1951 r. Kamień Pomorski, niem. Kamin) jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kamień Krajeński.

Historia Kamienia Krajeńskiego

Kamień Krajeński to jedna z najstarszych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. Najwcześniejsza wzmianka dotycząca tej miejscowości datowana jest na 1107 rok. Kamień Krajeński był siedzibą kasztelanii. Od XIII w. Kamień Krajeński i jego okolice stanowiły własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Ludność, która zamieszkiwała te tereny miała obowiązek płacenia tygodniowej pańszczyzny oraz wykonywania dodatkowych prac przy wysiewie zbóż, naprawach grobli, przędzeniu pańskiej przędzy i koszeniu łąki i zwózce siana. Kiedy przyjeżdżał arcybiskup mieszkańcy Kamienia Krajeńskiego, w dodatku byli zobowiązani dostarczyć do kuchni jedną sztukę wołu ruskiego oraz jedno cielę holenderskie. W 1339 r. Kamień Krajeński oraz jego okolice zostały przejściowo opanowane przez wojska krzyżackie. Zanim nadano my prawa miejskie Kamień Krajeński nosił nazwę Wawrzeszkowo (Wawrzeszkowice). Był on osadą wiejską.

Zabytki w Kamieniu Krajeńskim

W Kamieniu Krajeńskim warto zobaczyć między innymi: mury miejskie z XIV wieku, stary rynek (średniowieczny plan urbanistyczny) oraz kolegiatę Apostołów Piotra i Pawła z XVI wieku.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Kamieniu Krajeńskim

W Kamieniu Krajeńskim oferujemy wywóz gruzu Kamień Krajeński. Przyjedziemy na Twoją posesję z kontenerem oraz odbierzemy go od Ciebie po paru dniach.

do góry