Janikowo

Janikowo (niem. Amsee) jest miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 miasto należało do województwa bydgoskiego.

Początki Janikowa

Wiadomo, że od początku I w. p.n.e. do około 40 r. n.e. wzdłuż jeziora osiedlili się Celtowie. Występowało tutaj aż pięć punktów osadniczych. Ludność zajmowała się przede wszystkim hodowlą zwierząt oraz prymitywnym rolnictwem. W czasach wczesnego średniowiecza był tutaj gród. Pierwsza wzmianka o Janikowie pochodzi z 23 marca 1472 roku. Wtedy król Kazimierz IV Jagiellończyk poświadczył dokument, który potwierdzał, że Bogusz z Ostrowa nadaje wieś Janikowo bratu Władysławowi. W wyniku I rozbioru Polski Janikowo oraz Kujawy zachodnie przeszły pod panowanie pruskie. Gleby w tym regionie były odpowiednie do uprawy buraków cukrowych. Z tego względu w 1875 roku z inicjatywy doktora Zygmunta Wilkońskiego powstała pierwsza na Kujawach cukrownia „Janikowo”. W czasie zaboru pruskiego oraz w latach okupacji 1939-1945 miasto nosiło nazwę Amsee.

Zabytki w Janikowie

Najważniejszym zabytkiem jest Kościół św. Jana Chrzciciela w Janikowie. Został wybudowany w 1460 roku w stylu gotyckim. Ufundował go wojewoda inowrocławski Bogusław z Oporowa z rodu Sulimów. W XIX wieku kościół był rozbudowany o zakrystię oraz wieżę.

Wywóz gruzu w Janikowie

W Janikowie zajmujemy się wywozem gruzu Janikowo oraz innych odpadów pobudowlanych. Z chęcią zabierzemy od Ciebie również odpady niebezpieczne i azbest. Posiadamy kontenery na gruz Janikowo w różnych rozmiarach.

do góry