Zelów

Zelów jest miastem w centralno-południowej części województwa łódzkiego, w powiecie bełchatowskim i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zelów (35 sołectw wiejskich).

Historia Zelowa

Miasto Zelów zaczęło się od wsi założonej w XIII wieku. Po raz pierwszy wspomniano o niej w księgach grodzkich sieradzkich w 1441 roku. Początkowo wieś nazywała się Szelyów, a następnie Zeliów. Do końca XVIII wieku Zelów był zwykłą wsią szlachecką. Jej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i hodowlą. W końcu 1802 roku majątek Zelów, który był wtedy własnością Józefa Świdzińskiego herbu Półkozic, został kupiony przez kolonistów czeskich, członków członkowie kościoła braci czeskich.

Pierwszymi starszymi zboru, zostali w czerwcu 1803 roku Maciej Lukaszek z Sacken, Fryderyk Prowaznik z Taboru Wielkiego oraz Jan Weselowski z Bachowic. 1807 roku wybrano po raz pierwszy sołtysa. Został nim Jan Andersz, późniejszy wójt Zelowa. Na tym terenie rozwijał się przemysł tkacki. Wśród ludności Zelowa przeważali Czesi. Dopiero od drugiej połowy XIX w. zaczęli pojawiać się tutaj Polacy, Niemcy oraz Żydzi. Po zakończeniu I wojny światowej oraz utworzeniu Czechosłowacji Czesi z Zelowa zaczęli opuszczać Polskę.

Zabytki w Zelowie

W Zelowie warto obejrzeć między innymi: klasycystyczny kościół braci czeskich z 1828 roku, kościół katolicki modernistyczny z lat 1931-1933, oraz kościół baptystów z lat 1893-1896.

Wywóz odpadów w Zelowie

Prowadzimy wywóz odpadów, w tym gruzu Zelów oraz ich ekologiczną utylizację. Wynajem kontenerów Zelów w niskich cenach. Zapraszamy!

do góry