Łask

Łask jest miastem położonym w województwie łódzkim, w powiecie łaskim. Jest również siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łask. Leży na Wysoczyźnie Łaskiej,

Historia Łasku

Pierwsze wzmianki o Łasku pochodzą z 1356 roku. Łask prawa miejskie otrzymał w 1422 roku od polskiego króla Władysława Jagiełły. W XVI wieku rozwinął się jako ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Niestety już w połowie XVIII wieku nastąpił upadek Łasku. Przyspieszył go Potop szwedzki oraz epidemia zarazy. Natomiast w 1749 roku Łask bardzo ucierpiał po pożarze. Na przełomie XVIII i XIX w. w mieście mieszkała duża ilość Żydów. Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja oraz II rozbiorze Polski w 1793 Łask znalazł się w granicach zaboru pruskiego. Po pokoju w Tylży w 1807 roku Łask był włączony do Księstwa Warszawskiego i leżał w departamencie kaliskim. Natomiast po 1815 roku należał do województwa kaliskiego w Królestwie Polskim. Na początku XX wieku powstały w Łasku pierwsze zakłady przemysłowe.

Zabytki w Łasku

Najważniejszym zabytkiem w Łasku jest kościół kolegiacki Nawiedzenia NMP oraz św. Michała Archanioła. Został wybudowany w stylu późnogotyckim w latach 1517-1523. Warto w nim obejrzeć między innymi: barokowe kaplice z XVII i XVIII w. i alabastrową płaskorzeźbę Matki Bożej Łaskiej z końca XV w.

Wywozimy odpady pobudowlane w Łasku

Naszym zadaniem jest pomoc Ci w pozbyciu się i ekologicznej utylizacji gruzu Łask. Z tego względu możesz u nas wynająć kontener na gruz Łask. Przyjedziemy z nim na Twoją posesję i odbierzemy go od Ciebie po paru dniach, gdy już go zapełnisz.

do góry