Tuszyn

Tuszyn jest miastem w centralnej Polsce, w województwie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn, oddalone od południowych granic Łodzi o 15 kilometrów, leży przy autostradzie A1 oraz drodze DK 91.

Historia Tuszyna

Pierwsza wzmianka o Tuszynie pochodzi z 1223 roku. W 1260 roku w miejscowości był Kazimierz I kujawski, który potwierdził klasztorowi w Sulejowie własność wsi Straszków. W 1416 roku Władysław Jagiełło lokował tutaj miasto królewskie. Rozkazał staroście pobiedzkiemu Dobkowi Kobyle "de Żary" osadzić na gruntach wsi Tuszyna miasto. W XV wieku było to miejsce wypadowe dla królewskich polowań w okolicznej puszczy. Wiele razy do Tuszyna w tym celu przyjeżdżał król polski Kazimierz IV Jagiellończyk. Prawie do końca XV wieku Tuszyn był miastem królewskim, które leżało w starostwie piotrkowskim w powiecie piotrkowskim województwa sieradzkiego.

W 1497 roku król polski Jan I Olbracht, gdy szykował wyprawę wojenną przeciwko Wołochom pożyczył 3200 złotych od Aukta z Paniewa herbu Godzięba. Zabezpieczeniem dla tej sumy był posiadłości królewskie w Piotrkowie i w Tuszynie. Niedługo po tym Tuszyn stracił status miasta królewskieho. W 1504 roku Jan oraz Jerzy Paniewscy herbu Godzięba zostają największymi posiadaczami w Tuszynie.

Wynajem kontenerów na gruz w Tuszynie

Posiadamy bardzo szeroki wybór kontenerów na gruz w Tuszynie. Wywozimy następujące rodzaje odpadów: gruz czysty, gruz zmieszany, odpady pobudowlane, odpady poremontowe, azbest oraz wiele innych. Zachęcamy do wynajmowania kontenerów w naszej firmie.

do góry