Uniejów

Uniejów jest miastem położonym nad Wartą w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Uniejów. W latach 1975-1998 miasto należało do województwa konińskiego.

Historia Uniejowa

Początki miasta to XI wiek. Pierwsze wzmianki o Uniejowie pochodzą dopiero z XII wieku. Początkowo Uniejów był osiedlem miejskim. Dopiero w 1285 roku nadano mu prawa miejskie. W 1376 roku w Uniejowie odbył się pierwszy synod duchowieństwa polskiego. Na przełomie XIV i XV wieku w Uniejowie mieściła się rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1492 roku zamek i miasto zostało złupione przez Kośmidra Gruszczyńskiego. Na początku XVI wieku miejscowość składała się z trzech części: starego miasta z rynkiem, kolegiatą oraz kościołem św. Mikołaja i nowego miasta rozciągającego się od strony wsi Ostrowska ku zachodowi. Części te zostały połączone w jedną całość o nazwie Uniejów przez arcybiskupa Jana Łaskiego aktem z 23 sierpnia 1520 roku. Na przełomie XV-XVI wieku Uniejów był miastem o charakterze rzemieślniczo-handlowym. W 1552 roku przedmieście miasta miało 16 osad rozciągających się na 16 łanach i 2 łany sołtysie.

Zabytki w Uniejowie

W Uniejowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe: gotycki kościół kolegiacki Wniebowzięcia NMP (budowany w latach 1342-1349), kaplica grobowa prawosławna z 1885 roku, zamek z XIV wieku wraz z parkiem oraz dwór.

Wywóz odpadów w Uniejowie

Zajmujemy się wywozem odpadów podbudowlanym w tym gruzu Uniejów. Wynajmujemy kontenery na gruz Uniejów w bardzo niskich cenach.

do góry