Wolbórz

Wolbórz jest miastem w centralnej Polsce, położonym w centralnej Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wolbórz oraz siedzibą gminy Wolbórz.

Historia Wolborza

Na terenie dzisiejszego Wolborza osadnictwo istniało już 4 tysiące lat temu. Pierwsza wzmianka o Wolborzu pojawiła się w falsyfikacie mogileńskim antydatowanym na 1065 rok. Wolbórz był miastem rezydencjonalnym biskupów włocławskich. W XIII wieku był już znaczącą osadą. Uzyskał prawa miejskie na prawie średzkim w 1273 roku z nadania Leszka Czarnego. Lokacja na prawie magdeburskim została potwierdzona w 1357 roku. Miasto posiadało komorę celną oraz własne władze samorządowe. Rozwijał się w nim handel, rzemiosło oraz oświata.

Wolborzanie uczyli się w Akademii w Krakowie lub w jej filii zorganizowanej w Wolborzu. Było w niej zatrudnionych aż siedmiu profesorów. W dniu 9 września 1409 roku Władysław Jagiełło wydał w Wolborzu odezwę skierowaną do duchowieństwa, panów świeckich i książąt chrześcijańskich, przedstawiającą 29 artykułów obwiniających zakon krzyżacki. W XV i XVI wieku nastąpił dalszy rozwój Wolborza pod względem gospodarczym. W mieście było około 100 warsztatów sukienniczych, liczne warsztaty piwowarskie, zbudowano 6 młynów. W 1521 roku Wolbórz posiadał 5 kościołów, między innymi: kościół farny św. Mikołaja i kościół św. Krzyża.

Wywóz odpadów w Wolborzu

Prowadzimy wywóz różnego rodzaju odpadów Wolbórz. Mamy kontenery na śmieci Wolbórz w wielu rozmiarach do wynajęcia. Gwarantujemy niskie ceny!

do góry