Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka jest miastem w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, położone nad Rawką i jej dopływem Rylką. Była stolica Ziemi Rawskiej.

Historia Rawy Mazowieckiej

Rawa Mazowiecka pierwszy raz znalazła się w źródłach historycznych w 1228 roku. Jednak jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy jeszcze nie posiadała praw miejskich. W 1313 roku powstała kasztelania rawska. Natomiast w 1321 roku Rawa otrzymała prawa miejskie i stała się stolicą księstwa rawskiego. W latach 1355-1370 książę mazowiecki Siemowit III wybudował w niej murowany zamek, który był częścią systemu umocnień państwa Kazimierza Wielkiego. Miasto zostało otoczone murami. W 1462 roku król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk dołączył tutejsze księstwo do Korony. Utworzył województwo rawskie, a na jego stolicę wyznaczył Rawę, co umożliwiło jej rozkwit w późniejszych lata. Od 1562 roku w zamku przechowuje się tak zwany skarb rawski, czyli pieniądze na utrzymanie wojska kwarcianego. W czasie wojen szwedzkich w XVII wielu miasto podupadło gospodarczo.

Zabytki w Rawie Mazowieckiej

Zabytki w Rawie Mazowieckiej to: Stare Miasto, zespół klasztorny augustianów z 1790 roku, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor, zespół klasztorny jezuitów z XVII-XVIII w., kościół, parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i kościół szpitalny pw. św. Ducha z XVI wieku.

Wywozimy odpady w Rawie Mazowieckiej

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo segregować śmieci Rawa Mazowiecka, to wejdź na naszą stronę. W dodatku wynajmujemy kontenery na odpady pobudowlane, w tym gruz Rawa Mazowiecka.

do góry