Brzeziny

Brzeziny są miastem w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, leżą na wschód od Łodzi, w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w dolinie rzeki Mrożycy.

Historia Brzezin

Nie jest znana dokładna data założenia miejscowości. Zgodnie z zachowanymi dokumentami Brzeziny jako osada występowały już w XI-XIII wieku. Pierwsza wzmianka, która potwierdza miejski charakter Brzezin pochodzi z 1332 roku, z dokumentu Władysława Siemowitowicza - księcia dobrzyńskiego i łęczyckiego. Przywilej lokacyjny oraz prawa nadane miastu potwierdził w 1364 roku król polski Kazimierz Wielki. Natomiast w 1566 roku król Zygmunt August. Brzeziny jako siedziba powiatu zostały wymienione w 1386 roku. Odbywały się tutaj sesje wyjazdowe łęczyckiego sądu grodzkiego oraz roczki sądów ziemskich.

Bez wątpienia wczesny rozwój miasta był związany z handlem oraz korzystnym położeniem osady na na szlaku drogi toruńsko - ruskiej. Bardzo dynamiczny rozwój Brzezin był w okresie od II połowy XV wieku do początków XVII wieku. Miasto było siedzibą kasztelani brzezińskiej i znajdował się tutaj zamek. W drugiej połowie XV stulecia Brzeziny były własnością rodziny Lasockich. Dzięki ich pomocy, Brzeziny bardzo intensywnie rozwijały się w okresie od połowy XV do początków XVII wieku. Były ważnym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej, nakładczej, sukienniczej i krawieckiej, oraz piwowarskiej.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Brzezinach

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Brzeziny. Wynajmujemy kontenery na gruz Brzeziny w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Sprawdź sam!

do góry