Wieruszów

Wieruszów jest historycznym miastem ulokowanym na prawym i lewym brzegu rzeki Prosny, u ujścia Niesobu, w zachodniej części województwa łódzkiego, na pograniczu trzech wielkich krain - Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

Położenie Wieruszowa

Na północ od tej miejscowości znajduje się Kalisz, natomiast na południe - Kluczbork. Wieruszów leży w strefie przejściowej, na tak zwanym progu wieruszowskim, który łączy Wyżynę Śląską ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że Wieruszów był jednym z miast, które znajdowały się na prastarym trakcie handlowo-komunikacyjnym, nazywanym ,,bursztynowym szlakiem”.

Historia Wieruszowa

Pierwsze badania archeologiczne na obszarze Wieruszowa odbyły się w 1960 roku. Wiadomo z nich, że ciągłość osadnictwa na tych terenach była zachowana od 2500 lat. Historia grodu nad Prosną, który kiedyś leżał w ziemi wieluńskiej, zaczęła się w średniowieczu, gdy w 1368 roku, powstał pierwszy dokument pisany o tym mieście. Odnosił się on do ugody zawartej między miejscowym proboszczem Henrykiem a Klemensem Wieruszem - ówczesnym właścicielem Wieruszowa i Świby. Najstarszą częścią Wieruszowa był gród, który leżał w rozwidleniu rzek Prosny i Niesobu. Obok niego, na lewym brzegu rzeki, leżało osiedle zwane Starym Wieruszowem (Wierusow antiqua). Na przełomie XIII i XIV wieku po prawej stronie Prosny został założony Nowy Wieruszów.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Wieruszowie

Prowadzimy firmę zajmującą się wywozem odpadów poremontowych, w tym gruzu Wieruszów. Wynajmujemy kontenery na gruz Wieruszów w bardzo niskich cenach.

do góry