Opoczno

Opoczno jest miastem w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Leży rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej.

Historia Opoczna

Z 1284 roku pochodzi pierwsza wzmianka o miejscowości Opoczno dotycząca przypisania osady przez Leszka Czarnego do kolegiaty sandomierskiej. Następnie w 1347 roku przeniesiono osadę z kościołem św. Marii Magdaleny ze Staromieścia na obecny obszar. W 1349 roku Kazimierz Wielki wymienił Opoczno w dokumencie jako miejscowość, która leżała na drodze kupieckiej z komorą celną, a dokładniej na skrzyżowaniu drogi z Torunia do Lwowa i z Wrocławia do Włodzimierza Wołyńskiego. W 1365 roku Kazimierz Wielki nadał Opocznu przywilej, który przenosił je z prawa średzkiego na prawo magdeburskie. Pierwszym starostą był został Sobek z Wyszkowic (od 1368 roku). Największy rozwój miasta następował w okresie od XIV do XVI wieku. Od XV do XVIII wieku Opoczno było miejscem sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego.

Zabytki w Opocznie

Najważniejsze zabytki w Opocznie to: Zamek w Opocznie, który został odbudowany w 1874 roku, Kolegiata św. Bartłomieja z 1935 roku oraz Kościół św. Marii Magdaleny z XVIII w. Na listę zabytków wpisane są również między innymi: plebania z 1622 roku oraz dzwonnica z pierwszej połowy XIX wieku.

Wywóz odpadów w Opocznie

W Opocznie prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na wywożeniu oraz ekologicznej utylizacji odpadów pobudowlanych. Wynajmujemy kontenery na gruz Opoczno. Zachęcamy do skorzystania z tej usługi!

do góry