Szadek

Szadek jest miastem w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szadek. Leży na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Pichną (prawy dopływ Warty), w otoczeniu lasów.

Historia Szadka

Pierwsza wzmianka o mieście Szadek pochodzi z 1295 roku, gdy książę Władysław Łokietek nadał rycerzowi Wilczkowi dwa łany ziemi. Na początku na tych terenach była osada powstała w XI wieku nad jeziorem. Lokacja miasta została potwierdzona w 1401 roku przez Władysława Jagiełłę. Od 1362 roku miały tutaj miejsce sądy ziemskie. Natomiast sądy grodzkie, odprawiane były wspólnie w Sieradzu. Największy rozkwit miasta nastąpił w XV i XVI wieku. Miasto było ośrodkiem produkcji sukna. Osiedliło się tutaj wielu rzemieślników. Natomiast synowie mieszczan jeździli na studia do Krakowa i uzyskiwali tytuły bakałarzy, magistrów i profesorów. Najbardziej znane osoby z tej miejscowości to: Jan z Szadka, Jakub z Szadka, Stanisław z Szadka, Mikołaj z Szadka Prokopowicz, Gabriel z Szadka. W utworzonym w XVI wieku powiecie Szadkowskim było osiem miast: Łask, Widawa, Lutomiersk, Szadek, Szczerców, Pabianice, Uniejów i Niemysłów, które wchodziły razem z powiatem w skład województwa sieradzkiego. Wiele pożarów i epidemii oraz zapaść gospodarcza kraju spowodowały jednak upadek miasta w następnych stuleciach.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Szadku

Prowadzimy przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Szadek. Wynajmujemy kontenery na gruz Szadek w bardzo atrakcyjnych cenach. Przywozimy kontenery Szadek na posesję.

do góry