Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski jest miastem we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedzibą powiatu sokołowskiego oraz siedzibą władz gminy wiejskiej Sokołów Podlaski. Jest położony nad rzeką Cetynią.

Historia Sokołowa Podlaskiego

Początki osadnictwa na tych obszarach sięgają VI wieku n.e. Sokołów Podlaski jest tą częścią Podlasia, która z uwagi na swoje położenie była typową rubieżą osadniczo - kulturową. Po osłabieniu wpływów lechickich, w szczególności w epoce pełnego średniowiecza o tereny leżące między księstwami polskimi a ruskimi trwały zmagania. Polacy, Krzyżacy, Jaćwingowie, Rusini oraz Litwini wszyscy chcieli wziąć we władanie ten region. Dzieje polityczne tych ziem wpływały na rozwój kulturowy oraz osadniczy. Aby określić wpływy kulturowe i etniczne oraz struktury osadnictwa były prowadzone badania archeologiczne. Okres wczesnego średniowiecza na tym obszarze jest związany z licznymi odkryciami archeologicznymi. Położony na szlaku wielkim litewskim gródek otrzymał prawa miejskie w 1424 roku, od Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Sokołów, razem z wsiami Kupientyn i Rogów, stał się własnością Mikołaja Sepieńskiego z Sepna - sekretarza i dworzanina księcia.

W 1508 roku nowym właścicielem miasta był Stanisław Kiszka. W rękach jego rodziny Sokołów Podlaski pozostal aż do 1592 roku. Następnie przeszedł w ręce Radziwiłów. Ten okres był czasem największego rozkwitu w dziejach miejscowości. Przerwał go najazd szwedzki, który w znacznym stopniu zniszczył miasto.

Wywóz odpadów w Sokołowie Podlaskim

Prowadzimy wywóz gruzu Sokołów Podlaski oraz jego ekologiczną utylizację.

do góry