Raciąż

Raciąż jest miastem w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należał do województwa ciechanowskiego.

Historia Raciąża

Pierwsze ślady osadnictwa datuje się na X wiek. Pomiędzy XIII, a XVII wiekiem Raciąż był siedzibą kasztelanii. W 1254 roku w Raciążu został zawarty układ Siemowita i Daniela Halickiego z zakonem, który był reprezentowany przez mistrza krajowego Burcharda von Hornhausena. Raciąż otrzymał prawa miejskie w 1425 roku od księcia Ziemowita IV. Po 1495 roku miasto zostało siedzibą powiatu. W 1512 roku Raciąż stał się własnością biskupa płockiego. W Raciążu były organizowane sejmiki województwa płockiego. Miasto zaczęło tracić na znaczeniu w czasie wojen w XVII wieku. Miasto utraciło prawa miejskie po upadku powstania styczniowego. Odzyskało je w 1922 roku.

Zabytki w Raciążu

W Raciążu znajdują się następujące zabytki: neogotycki kościół św. Wojciecha i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1886 roku, murowana plebania z lat dwudziestych XX wieku, synagoga przy ulicy Kilińskiego, domy przy ulicach Kilińskiego oraz Warszawskiej, park miejski przy ul. Mławskiej (I połowa XIX wieku), cmentarz parafialny rzymskokatolicki (XIX wiek), cmentarz żydowski (XIX wiek), oraz grodzisko wczesnośredniowieczne (XII wiek).

Wywóz odpadów w Raciążu

Zajmujemy się wywożeniem odpadów w Raciążu. Specjalizujemy się w odpadach pobudowlanych, takich jak na przykład gruz Raciąż. Możesz u nas wynająć kontener na gruz Raciąż. Przywieziemy go na Twoją posesję.

do góry