Skaryszew

Skaryszew jest miastem w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skaryszew. Leży nad rzeką Kobylanką, na Wzniesieniach Południowomazowieckich.

Historia Skaryszewa

Pierwszy przekaz historyczny o Skaryszewie pochodzi z 1198 roku. Dotyczy przejścia osady na własność klasztoru Bożogrobców w Miechowie. W XII wieku stał się powszechny zwyczaj organizowania targów skaryszewskich. W 1228 roku był tutaj zjazd księżnej Grzymisławy i książąt polskich: Konrada mazowieckiego z synami Bolesławem i Kazimierzem oraz dostojników świeckich i kościelnych. Miejscowość została doszczętnie zniszczona w czasie II najazdu mongolskiego na Polskę w latach 1259-1260. W 1264 roku została ponownie lokowana oraz otrzymała prawa miejskie.

Zachował się dokument z 15 maja 1264 roku wydany w Krakowie przez Bolesława Wstydliwego, który dał możliwość klasztorowi Bożogrobców w Miechowie lokować na nowo zniszczone przez Tatarów miasto Skaryszew na prawie niemieckim. Na Rynku przed 1618 roku zostaje wybudowany Ratusz. Natomiast na wschodnim obrzeżu miejscowości zostaje otwarty szpital w 1629 roku. Podczas wojen szwedzkich miasto zostaje spalone. Kolejny pożar niszczy zabudowę w 1670 roku. Po zniszczeniach miasto przez bardzo długi czas nie mogło się odbudować. Dopiero w XVIII wieku następuje ożywienie gospodarcze. Od 1787 roku w mieście zaczynają osiedlać się Żydzi.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Skaryszewie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Skaryszew. Prowadzimy również jego ekologiczną utylizację.

do góry