Różan

Różan jest miastem w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, położonym na prawym brzegu Narwi oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Różan.

Historia Różan

Na początku osada nosiła nazwę Różan. Była to wieś książęca. Rozwijała się dzięki temu, że była położona nad spławną rzeką. W 1378 roku książę Janusz I Starszy ulokował miasto Różan na prawie chełmińskim. Od XV wieku miasto stanowiła stolicę powiatu różańskiego oraz ziemi różańskiej. Od XVI wieku była stolicą starostwa grodowego. W 1581 roku został tutaj ustanowiony skład soli dla całej północnej części Mazowsza. Miasto upadło na przełomie XVII i XVIII wieku. Trochę podniosło się po nich w II połowie XIX wieku. W okresie II wojny światowej prawie połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Miasto uchroniło się od wojennych zniszczeń aż do jesieni 1944 roku, kiedy w czasie walk o uchwycenie przez Armię Czerwoną przyczółków na zachodnim brzegu Narwi miasto zostało prawie całkowicie zniszczone. Po wojnie powstały w Różanach osiedla i zakłady produkcyjne.

Zabytki w Różanach

W tej miejscowości można zobaczyć następujące zabytki: neogotycki kościół parafialny św. Anny, pierwotnie gotycki z XVI wieku oraz kaplicę grobową rodziny Kossakowskich z 1880. Poza tym w mieście są forty carskiej twierdzy, która została wybudowana na początku XX wieku. W jednym z fortów jest Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.

Wywóz odpadów w Różanach

Prowadzimy przedsiębiorstwo, które ma w swojej ofercie wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Różany.

do góry