Chorzele

Chorzele są miastem w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chorzele, nad Orzycem.

Historia Chorzelów

Z 1472 roku pochodzą pierwsze wzmianki o Chorzelach. Była to osada położona na skraju puszczy. W 1542 roku Chorzele otrzymały prawa miejskie. Stały się osadą królewską, która posiadała kontakty handlowe z Rusią. W 1690 roku nadano jej przywileje, gdy została zniszczona przez Szwedów. W 1795 roku Chorzelów znalazł się w zaborze pruskim. W XIX wieku nastąpił rozwój przemysłu i szybki wzrost znaczenia ludności żydowskiej.

W 1807 roku Chorzele znalazły się w Księstwie Warszawskim, a w 1815 roku w Królestwie Polskim. W latach 1863-1864 odbyło się tutaj kilka zwycięskich bitew powstańców z wojskami rosyjskimi. W latach 1870-1919 Chorzelom cofnięto prawa miejskie. W 1905 roku Chorzele zamieszkiwało 2.301 Żydów, co stanowiło 57% mieszkańców. W latach 1914- 1918 była I wojna światowa i zniszczenia z nią związane. W 1916 roku Chorzele uzyskały połączenie kolejowe. W latach 1939-1945 miejscowość została wcielona do III Rzeszy i nastąpiła całkowita eksterminacja ludności żydowskiej. Po wojnie gmina Chorzele najpierw była w ramach województwa ostrołęckiego, a następnie od 1999 roku powiatu przasnyskiego (woj. mazowieckie).

Wywóz gruzu w Chorzelach

Naszym zadaniem jest wywóz śmieci Chorzele oraz ich ekologiczna utylizacja. Wynajmujemy kontenery na gruz Chorzele w wielu różnych rozmiarach. Przywozimy kontener Chorzele na posesję i po paru dniach zabieramy.

do góry