Brusy

Brusy leżą w Borach Tucholskich na południowych Kaszubach, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 235 z drogą wojewódzką numer 236. Mają bezpośrednie połączenie kolejowe z Chojnicami i Kościerzyną.

Atrakcje turystyczne gminy Brusy

Lasy zajmują ponad połowę powierzchni gminy. Jeziora, rzeki, naturalne cieki wodne oraz oczka wodne stanowią sześć procent powierzchni gminy. W centrum Brusów znajdują się secesyjne budynku oraz największy w naszym kraju murowany kościół. Na dużym obszarze gmina graniczy z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie. Natomiast w jej północnej części jest Zaborski Park Krajobrazowy. Pełno tutaj ptaków, lasów i czystych jezior. To wymarzone miejsce dla osób, które szukają ciszy i spokoju. Na terenie gminy Brusy są aż cztery rezerwaty przyrody: jezioro Bagno-Stawek (torfowiskowy), jezioro Nawionek (florystyczny), jezioro Laska (feunistyczny) oraz Bór Chrobotkowy (florystyczny).

Zabytki, które warto zobaczyć w gminie Brusy

Najciekawszym zabytkiem w tym rejonie są kręgi kamienne. W Leśnie zachowały się ślady bardzo bogatego osadnictwa pradziejowego. Zostało one odkryte oraz częściowo zbadane za sprawą wieloletnich badań ekspedycji wykopaliskowej Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdują się tutaj: cmentarzyska grobów książęcych, wielokulturowe cmentarzysko kurhanowe, cmentarzysko ciałopalne z końca epoki brązu i wielokulturowe osady.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Brusach

W Brusach oferujemy wywóz różnego rodzaju odpadów. Zajmujemy się też wywozem gruzu Brusy. Wynajmujemy kontenery na odpady Brusy.

do góry