Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska jest miejscowością położoną w województwie dolnośląskim, na północ od Świdnicy. Jej nazwa nawiązuje do Starego Jawornika, do którego na samym początku należała pod względem formalnym i urzędowym.

Historia Jaworzyny

Jaworzyna Śląska zaczęła się rozwijać jako osada kolejowo-przemysłowa w II połowie XIX stulecia. W 1853 roku została tutaj wybudowana linia kolejowa z Wałbrzycha przez Jaworzynę do Legnicy. Natomiast sama Jaworzyna stała się jednym z najbardziej liczących się węzłów kolejowych na Dolnym Śląsku. Wpłynęło to na jej dalszy rozwój i rozbudowę. Na początku lat 60-tych XX wieku, w okolicy Jaworzyny Śląskiej zostały odkryte żwiry budowlane oraz glinki kaolinowe. Dzięki temu, że w Jaworzynie było pod dostatkiem drewna, węgla kamiennego, gazu i była dobra komunikacja, w 1863 roku Silbermann rozpoczął budowę fabryki porcelany. W 1863 roku w Jaworzynie, która w 1925 roku miała 16 pieców oraz zatrudniała 850 pracowników. W 1954 roku Jaworzyna Śląska otrzymała prawa miejskie.

Zabytki w Jaworzynie Śląskiej

Wśród zabytków miasta warto wymienić między innymi: neogotycki kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP, wzniesiony w 1897 roku, zespół cmentarza parafialnego wraz z kaplicą, zespół przemysłowy ZPS "Karolina" z 1867 roku, zespół zabudowań dworca kolejowego i zespół zabudowań mieszkalnych z przełomu XIX i XX stulecia.

Wywóz odpadów w Jaworzynie Śląskiej

Zajmujemy się wywozem odpadów, w tym odpadów pobudowlanych Jaworzyna Śląska oraz wynajmem kontenerów na gruz Jaworzyna Śląska.

do góry