Chojnów

Chojnów jest miastem i gminą w Polsce, , w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim. Leży w centralnej części Dolnego Śląska, na Równinie Chojnowskiej, nad rzeką Skorą.

Historia Chojnowa

Chojnów otrzymał prawa miejskie przed 1241 rokiem. Pierwszy raz został nazwany miastem w 1272 roku. Na rozwój Chojnowa przez lata miało wpływ położenie na trasie jednej z odnóg Via Regia. Miasto było ważnym węzłem komunikacyjnym. Początki rozwoju miasta datuje się na 1333 rok. Najbardziej wyniszczający dla Chojnowa był najazd husytów w 1428 roku. Wtedy zostali wymordowani prawie wszyscy mieszkańcy. W czasie swojej historii miasto wiele razy zmieniało przynależność państwową. W chwili uzyskania praw miejskich Chojnów był częścią księstwa legnickiego, które było wtedy lennem Królestwa Czech.

W późniejszych latach Chojnów był w rękach Habsburgów, Prus i Niemiec. Po II wojnie światowej Chojnów razem z większością Śląska na podstawie ustaleń między zwycięskimi mocarstwami przeszedł we władanie Polski. Zmiana ta była związana z opuszczeniem miasta przez ludność niemiecką oraz zasiedleniem go przez polskich osadników.

Zabytki w Chojnowie

Do zabytków w Chojnowie zalicza się zgodnie z rejestrem Narodowego Instytutu Dziedzictwa między innymi: ośrodek historyczny miasta, oraz kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP („mały kościół”), przy ulicy Dąbrowskiego 17 (zbudowany w latach 1909-1911).

Wywóz odpadów w Chojnowie

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych oraz wynajem kontenerów na gruz Chojnów. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

do góry