Boguszów- Gorce

Boguszów-Gorce (Boguszów: niem. Gottesberg; Gorce: niem. Rothenbach) jest miastem w Sudetach, na Dolnym Śląsku, w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim.

Historia Boguszowa- Gorców

Miasto w obecnej postaci powstało w 1973 roku z połączenia czterech oddzielnych miejscowości: miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie i wsi Stary Lesieniec.

Zabytki w Boguszowie- Gorcach

W Boguszowie- Gorcach znajdują się następujące zabytki: kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy (gotycko-barokowy, wzniesiony w 1535 r.), dawny kościół ewangelicki (barokowy, z lat 1770-75, z późniejszą klasycystyczną wieżą), kościół polskokatolicki pw. św. Pawła Apostoła przy ulicy Adama Mickiewicza 2 (neogotycki, wzniesiony w latach 1900-1904), barokowy ratusz z lat 1723-37 przy placu Odrodzenia 1 (przebudowany w drugiej połowie XIX wieku), dom cechu gwarków, przy ulicy Głównej 37, dom Diakonistek z drugiej połowy XVIII wieku, przy ulicy Kasprzaka 7, kościół ewangelicki z 1753 roku przy ulicy Marksa 2, szyb „Józef” (wieża nadszybowa, z 1926 r.), zespół powierzchni szybu „Witold”, z 1914 r., maszynownia szybu i hala kompresorów, dawny klasztor Sióstr Elżbietanek z 1903 roku, przy ulicy Władysława Jagiełły 4, stajnie z częścią mieszkalną z 1870/1893 r., przy ulicy Kolejowej 33.

Zamów kontener na gruz w Boguszowie- Gorcach

W Boguszowie- Gorczycach zajmujemy się ekologiczną utylizacją odpadów pobudowlanych, takich, jak na przykład gruz Boguszów- Gorce. Oferujemy wynajem kontenerów Boguszów- Gorce.

do góry