Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice jest miastem w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice, należy do aglomeracji wrocławskiej. Jest położony na prawym brzegu Odry w odległości 22 km od Wrocławia i 57 km od Opola.

Historia Jelcza- Laskowic

Pierwsze wzmianki pisemne odnoszące się do miejscowości, które wchodziły w skład dzisiejszego miasta Jelcz- Laskowice sięgają początków XIII wieku. W dniu 28 czerwca 1203 roku książę Henryk Brodaty nadał prawa do wsi Laskowice Leonardowi Włostowicowi. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, to pojawiła się ona w bulli papieża Innocentego IV z 9 sierpnia 1245 roku. W 1268 roku na wyspie pośrodku Odry został wybudowany zamek kamienno-ceglany, które z uwagi na swoje strategiczne położenie na przedpolu Wrocławia był bardzo ważny aż do końca XVII wieku. Jego kolejnymi właścicielami byli: Henryk IV Probus, rycerze z rodu Borszniców, a później szlachta rodu Kotulińskich. Następnie sprzedali oni zamek Jelcz humaniście Janowi Metzlerowi, który niestety popadł w gigantyczne długi i w dniu 15 maja 1508 roku sprzedał swoje dobra wrocławskiemu kupcowi Konradowi Sauermanowi. Od XIV wieku dobrami laskowickimi zarządzał ród Pretficzów, którzy następnie sprzedali go bogatym sąsiadom z Jelcza, Sauermanom.

Wywóz odpadów w Jelczu- Laskowicach

Zajmujemy się wywozem odpadów. Specjalizujemy się w odpadach pobudowlanych, takich jak na przykład puszki po farbie, czy gruz Jelcz- Laskowice. Mamy również do wynajęcia kontenery na gruz Jelcz- Laskowice.

do góry