Krzepice

Krzepice są miastem w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Krzepice.

Historia Krzepic

W XII wieku w miejscu obecnych Krzepic z uwagi na ich pograniczne położenie, został założony gród warowny. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki rozkazał wybudować tutaj murowany zamek Obecnie z tej budowli pozostał tylko zarys fosy oraz wałów. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła został wybudowany w 1357 roku przez Kazimierza III Wielkiego. Przebudowano go w XV wieku oraz w II połowie XVII wieku. Obecnie jest przykładem architektury sakralnej baroku. Miasto królewskie założono około 1347 roku. W 1370 roku nowo koronowany na króla Polski Ludwik Węgierski przekazał Krzepice w lenno Władysławowi Opolczykowi. W XVI wieku zamek przebudowano w stylu renesansowym. Podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku miasto oraz zamek zostały na krótko zajęte przez Szwedów. Jednak wyparły ich oddziały miejscowej szlachty i kasztelana Stanisława Warszyckiego.

Zabytki w Krzepicach

Na terenie Krzepic znajduje się kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Są to: układ urbanistyczny (Rynek i regularna siatka odchodzących ulic), zespół klasztorny kanoników regularnych, pochodzący z XV-XIX wieku (kościół św. Jakuba, klasztor, ruiny synagogi) oraz cmentarz żydowski, z XVIII-XX wieku.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Krzepicach

Oferujemy wywóz odpadów pobudowlanych, w tym również gruzu Krzepice. Wynajmujemy kontenery Krzepice. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

do góry