Knurów

Knurów (niem. Knurow lub Knauersdorf) jest miastem w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Knurów to drugie co do wielkości miasto, które nie jest siedzibą powiatu.

Początki Knurowa

Dzisiejszy Knurów uzyskał prawa miejskie dopiero w 1951 roku, po połączeniu z Krywałdem i Szczygłowicami. Pierwsze wspomnienie o Knurowie pochodzi z „Księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego” powstałej ok. 1295 roku. Z najstarszych dokumentów z lat 1305 i 1447 roku, wynika, że okolica Knurowa terytorialnie należała do ziemi gliwickiej. Na przestrzeni wieków Knurów przechodził z rąk do rąk, aż w końcu znalazł się w granicach Królestwa Prus.

Znaczące zmiany w losach Knurowa przyniósł XX wiek. Było to związane z procesem industrializacji. Knurów z osady wiejskiej zmienił się w ośrodek przemysłowy. Dotychczasowa zabudowa siedliskowa została uzupełniona o nowe obiekty. Rosło zapotrzebowanie na materiał strzelniczy i rozwijało się górnictwo. Aż w końcu 1875 roku doszło do wybudowania pierwszej fabryki - prochowni na Krywałdzie. Niestety nie przetrwała do czasów obecnych.

Zabytki w Knurowie

Do najważniejszych zabytków należą: Przydrożna Kaplica św. Barbary z 1889 roku, Pomnik Powstańców Śląskich, Cmentarz zabytkowy z 1945 roku, Kapliczka przydrożna Jana Nepomucena z 1919 roku.

Wywóz śmieci w Knurowie

Wywozimy odpady, w tym również odpady pobudowlane. Zajmujemy się ich ekologiczną utylizacją. Wynajmujemy kontenery na gruz w Knurowie w różnych rozmiarach. Gwarantujemy atrakcyjne ceny za nasze usługi.

do góry