Radlin

Radlin jest miastem w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim.

Historia Radlina

Radlin jest starą miejscowością. Jednak niewiele zachowało się o niej wzmianek w kronikach lub w aktach urzędowych. Jej nazwa prawdopodobnie wywodzi się od słowa „radło” (pług lub jego część). Pierwsza wzmianka o Radlinie pochodzi z 1365 roku. Znajduje się w akcie sprzedaży Konrada von Radlin. Był właścicielem całego lub części Radlina. Następnie miejscowość przeszła w ręce Plankuara, później Sednitzkiego. Od 1602 roku właścicielem był Jerzy Charwat Plawetzki z Plawecz. Radlin wolno się rozwijał. W 1783 oku liczył tylko 279 mieszkańców.

Każda dzielnica miała swą własną pieczęć z herbem. Radlin Górny pieczętował się sercem, z którego wychodziły dwa kwiaty. Natomiast Radlin Dolny mężczyzną toczącym przed sobą koło od wozu. Najważniejszy ośrodek mieścił się w Radlinie Dolnym. Była w nim szkoła podstawowa i kościół. Do 1870 roku nie była w tym rejonie obowiązku chodzenia do szkoły. Mieszkańcy wysyłali swoje dzieci do szkoły mieszczącej się w Radlinie Dolnym. Razem z rozwojem przemysłu, bardzo mocno rozbudowano Obszary oraz Biertułtowy, które były dzielnicami Radlina. Na terenach przykopalnianych na przełomie XIX i XX w. zostało wybudowane modernistyczne osiedle-ogród zwane "Kolonią Emma". Pod koniec 1918 roku władzę w Radlinie obejmuje polska Rada Robotnicza.

Wywóz śmieci w Radlinie

Wywozimy śmieci Radlin. Wynajmujemy kontenery na śmieci Radlin. Utylizujemy śmieci Radlin metodami ekologicznymi.

do góry