Koniecpol

Koniecpol jest miastem w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Koniecpol, nad Pilicą.

Historia Koniecpola

29 grudnia 1443 w Budzie król Polski Władysław Warneńczyk, na prośbę Przedbora z Koniecpola sporządził akt lokacyjny dla osady Koniecpol. Dzięki temu dokumentowi miasto otrzymało prawo niemieckie w odmianie średzkiej. Mieszkańcy mogli się cieszyć licznymi przywilejami. Przez wieki dobra koniecpolskie należały do rodu Koniecpolski. Miasto rozwijało się pod względem gospodarczym oraz społecznym za sprawą przywilejów nadawanych przez kolejnych królów Polski. To powodowało rozwój handlu oraz napływ ludności. Czas największego dobrobytu Koniecpola to XVI wiek.

Liczne przywileje otrzymali w tym okresie dla miasta bracia Mikołaj i Stanisław Przedborowie, dziedzice Koniecpola. Dokument z 11 lutego 1557 roku nadawał ludności miasta określone prawa oraz swobody obywatelskie. Narzucał im również obowiązki wobec dziedzica. W 1559 roku Koniecpol otrzymał od Zygmunta Augusta przywilej, który zezwalał na pobór mostowego i potwierdzający prawo do organizowania w Koniecpolu jarmarków.

Atrakcje turystyczne w Koniecpolu

W Koniecpolu znajdują się dwa zabytki. Pierwszy z nich to późnorenesansowa kamienica z początku XVII wieku, a drugi wczesnobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy z lat 1633-1640.

Wywóz odpadów w Koniecpolu

Zajmujemy się wywożeniem odpadów. Chętnie zabierzemy od Ciebie między innymi odpady poremontowe, takie jak na przykład gruz Koniecpol.

do góry