Zamówienia telefoniczne: 669 011 011

Sanok

Sanok wywóz i utylizacja odpadów

Sanok, a właściwie Królewskie Wolne Miasto Sanok miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Leży w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej. Posiada rozwinięty przemysł chemiczny. Jest to jeden z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego. Patronat nad miastem sprawuje Archanioł Michał. Kilka najważniejszych zabytków Sanoka to: Zamek Królewski z XVI wieku, Kościół i klasztor Franciszkanów z XVII wieku, Kościół Przemienienia Pańskiego z XIX wieku, Ratusz przy ul. Rynek 1 oraz Ratusz przy ul. Rynek 16.

Zamawianie kontenera w Sanoku


W Sanoku zajmujemy się wywozem odpadów różnego rodzaju. Możesz zamówić kontener i odbierzemy od Ciebie wszystko, czego chcesz się pozbyć. Również odpady niebezpieczne w Sanoku i w okolicach. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się odpady, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy stanowią zasadnicze aktualne lub potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub dla żywych organizmów. Utylizacja tego typu odpadów może się odbyć jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach pod bardzo dokładną kontrolą. Mogą być wytwarzane nie tylko przez przemysł, ale również przez gospodarstwa domowe.

Jakie mogą być odpady niebezpieczne, związane z życiem codziennym?


Mogą to być: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, substancje do usuwania plam, środki ochrony roślin, odpady z rtęcią. Wszystkie te odpady odbierzemy od Ciebie w Sanoku.

Wywóz i utylizacja gruzu w Sanoku to nie jedyne miejsce w tym województwie w którym działamy. Sprawdź też utylizację odpadów wielkogabarytowych w Krośnie czy np. w Przemyślu.

do góry