Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne są miastem w województwie podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położonym nad rzeką Strwiąż oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.

Historia Ustrzyk Dolnych

W 1497 roku król Jan Olbracht oddał okolice Ustrzyk Dolnych w dzierżawę Iwonii Janczonowiczowi herbu Przestrzał rodem z Siedmiogrodu, za zasługi w czasie wojny bukowińskiej. W 1509 roku Iwonia Unihowski herbu Przestrzał, protoplasta rodu Ustrzyckich, lokował wieś Ustrzyki. Wioska leżała u zbiegu dwóch bezimiennych strumieni. Emerykowi Ustrzyckiemu w 1505 roku nadano wójtostwo oraz ziemie Ustrzyk Dolnych, które obejmowały miejscowości: Jasień, Równia, Zamłynie, Strwiążek oraz część Ustjanowej. W 1667 roku Maciej Stanisław Ustrzycki (sędzia sanocki, poseł na Sejm) wystawił kościół farny w Jasieniu.

W 1667 roku Sejm za zasługi oraz fundację kościoła w Jasieniu pozwolił Maciejowi Stanisławowi Ustrzyckiemu z Unichowa herbu Przestrzał na zamianę Ustrzyk Dolnych za Ustrzyki Górne. W 1670 roku zatwierdził przywilej król Jan Kazimierz .Powstała tu gmina królewska i parafia. Ród Ustrzyckich stał się dziedzicem tych ziem. Pozostał w ich rękach do połowy XVIII wieku. Później przeszedł na własność Ossolińskich, a następnie Mniszchów. Dopiero w 1723 roku za sprawą starań kasztelana sanockiego - Klemensa Ustrzyckiego herbu Przestrzał, Ustrzyki Dolne otrzymały prawa miejskie.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Ustrzykach Dolnych

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Ustrzyki Dolne. Wynajmujemy kontenery na gruz Ustrzyki Dolne.

do góry